User Tools

Site Tools


site6009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site6009 [2018/12/20 02:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​div> ​ <p> địa điểm được chỉ định điều tra dân số ở California, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Crest </b> là một cộng đồng chưa hợp nhất tại Hạt San Diego, California. Địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) có dân số 2.593 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010, giảm so với 2.716 tại cuộc điều tra dân số năm 2000.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Huy hiệu nằm trên một ngọn đồi ở phía đông El Cajon. Theo USGS, nó nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 48′26 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 116 ° 52′05 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.80722 ° N 116.86806 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32,8022; -116.86806 </​span></​span></​span></​span>​ (32.8072739 -116.8680800). </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.80583 ° N 116.86750 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32.80583; -116.86750 </​span></​span></​span></​span>​ (32.805918, -116.867405),​ <sup id="​cite_ref-GR1_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ khoảng 500 feet về phía đông nam của vị trí USGS. Các CDP có tổng diện tích 6,5 dặm vuông (17 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. Thư được gửi tới Crest được gửi tới El Cajon, California. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010">​ 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010 <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ đã báo cáo rằng Crest có dân số 2.593. Mật độ dân số là 397,0 người trên mỗi dặm vuông (153,3 / km²). Thành phần chủng tộc của Crest là 2.329 (89,8%) Trắng, 23 (0,9%) Người Mỹ gốc Phi, 21 (0,8%) Người Mỹ bản địa, 38 (1,5%) Người Châu Á, 7 (0,3%) Người Đảo Thái Bình Dương, 90 (3,5%) từ các chủng tộc khác và 85 (3,3%) từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 319 người (12,​3%). ​ </​p><​p>​ Điều tra dân số báo cáo rằng 2.593 người (100% dân số) sống trong các hộ gia đình, 0 (0%) sống trong các khu vực nhóm phi thể chế hóa và 0 (0%) được thể chế hóa.  </​p><​p>​ Có 962 hộ gia đình, trong đó có 291 (30,2%) có con dưới 18 tuổi sống trong đó, 576 (59,9%) là các cặp vợ chồng khác giới sống chung, 93 (9,7%) có chủ hộ là nữ không có chồng, 51 (5,3%) có một người đàn ông trong nhà không có vợ. Có 39 (4,1%) quan hệ đối tác khác giới chưa kết hôn và 7 (0,7%) các cặp vợ chồng đồng giới hoặc quan hệ đối tác. 179 hộ gia đình (18,6%) được tạo thành từ các cá nhân và 61 (6,3%) có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,70. Có 720 gia đình (74,8% tổng số hộ); quy mô gia đình trung bình là 3,04.  </​p><​p>​ Dân số được trải ra với 496 người (19,1%) dưới 18 tuổi, 257 người (9,9%) từ 18 đến 24, 551 người (21,2%) ở độ tuổi 25 đến 44, 964 người (37,2%) 45 đến 64 và 325 người (12,5%) từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 44,8 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 105,0 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 101,6 nam.  </​p><​p>​ Có 997 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 152,7 dặm vuông (58,9 / km²), trong đó 808 (84,0%) là chủ sở hữu và 154 (16,0%) là người thuê. Tỷ lệ trống của chủ nhà là 1,0%; tỷ lệ trống cho thuê là 4,9%. 2.181 người (84,1% dân số) sống trong các đơn vị nhà ở do chủ sở hữu và 412 người (15,9%) sống trong các đơn vị nhà ở cho thuê. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000">​ 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ năm 2000, có 2.716 người, 964 hộ gia đình và 746 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 425,4 người trên mỗi dặm vuông (164,4 / km²). Có 999 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 156,5 mỗi dặm vuông (60,5 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 92,89% da trắng, 0,33% người Mỹ gốc Phi, 0,81% người Mỹ bản địa, 0,70% người châu Á, 0,26% người đảo Thái Bình Dương, 1,88% từ các chủng tộc khác và 3,13% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 7,84% dân số.  </​p><​p>​ Có 964 hộ gia đình trong đó 36,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,3% là vợ chồng sống chung, 9,2% có chủ hộ là nữ không có chồng và 22,6% không có gia đình. 16,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 4,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,79 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 26,7% dưới 18 tuổi, 6,6% từ 18 đến 24, 27,2% từ 25 đến 44, 29,7% từ 45 đến 64 và 9,8% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 102,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 102,7 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 56.728 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 60.852 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 50,293 so với $ 35,610 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 22,890. Khoảng 5,2% gia đình và 9,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 10,2% những người dưới 18 tuổi và 4,4% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p><​p>​ Crest có 3 nhà thờ (hai Tin lành và một Công giáo), một thư viện, một trường tiểu học, một cửa hàng taco và hai cửa hàng tiện lợi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cái tên Crest là kết quả của sự kết hợp của La Cresta có tên trước đó (ở phía bắc của cộng đồng) và Suncrest (ở phía nam một phần của cộng đồng). ​ Đỉnh núi đã bị tàn phá hai lần bởi hỏa hoạn: lần đầu tiên là bởi Lửa Laguna vào năm 1970 sau đó một lần nữa bởi Lửa Lửa năm 2003.  </​p><​p>​ Gregory Peck từng sở hữu một ngôi nhà mùa hè ở Crest. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Tại cơ quan lập pháp bang California, Crest nằm ở quận Thượng viện 38, đại diện bởi đảng Cộng hòa Brian Jones, và tại Quận hội 71 Voepel. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Tại Hạ viện Hoa Kỳ, Crest nằm ở quận quốc hội thứ 50 của California, đại diện bởi đảng Cộng hòa Duncan D. Hunter. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181212053404 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.528 seconds ​ Real time usage: 0.710 seconds ​ Preprocessor visited node count: 5060/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 91848/​2097152 bytes  Template argument size: 18464/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 20183/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.195/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.87 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 610.720 1 -total ​  ​49.34% 301.344 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​29.75% 181.665 1 Template:​Infobox ​  ​21.01% 128.306 1 Template:​Reflist ​  ​16.52% 100.890 8 Template:​Cite_web ​  ​11.04% 67.448 1 Template:​Cite_US_Gazetteer ​  ​10.34% 63.129 3 Template:​Representative ​  9.05% 55.274 1 Template:​Short_description ​  6.35% 38.751 7 Template:​Both ​  6.05% 36.925 3 Template:​Coord ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​108034-0!canonical and timestamp 20181212053403 and revision id 839700560 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Những lợi ích của tủ đầu giường không phải ai cũng biết 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Tủ đầu giường</​strong>​ không chỉ hỗ trợ cho phòng ngủ tiện nghi hơn mà còn giúp làm nổi bật không gian riêng của bạn. Hiện nay, khi chất lượng cuộc sống được cải thiện thì những yêu cầu thẩm mỹ lại càng cao hơn. Đó cũng là một trong các nguyên nhân không gian sống đã được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt là với phòng ngủ, tại đây những chiếc <​strong>​giường ngủ, tủ quần áo</​strong>​ hay bàn trang điểm đã không còn xa lạ đối với mỗi người. Bên cạnh đó, những chiếc tủ đầu giường cũng là một trong những đồ dùng đồ nội thất quan trọng trong gia đình Việt. ​ Dù vậy, không phải ai cũng nắm rõ công năng, lợi ích của tủ đầu giường, điều này làm giá trị của loại nội thất này bị giảm đi, khiến phòng ngủ chật chội hơn, không thể toát lên bố cục của căn phòng. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được những lợi ích khi sử dụng tủ đầu giường để phòng ngủ gia đình đẹp đúng nhé.  <img class="​alignnone size-full wp-image-2376"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​02/​nhung-loi-ich-cua-tu-dau-giuong-khong-phai-ai-cung-biet.-1.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​450"​ />  <​strong>​Lợi ích của tủ đầu giường phòng ngủ</​strong> ​ Tủ đầu giường đóng vai trò như một điểm nhấn trong thiết kế nội thất phòng ngủ, khi chúng được bố trí gần giường, với dạng hình học cao khoảng 40-60 cm sẽ không gây lấn chiếm diện tích phòng ngủ nhưng giá trị của nó lại không hề nhỏ. Không gian lưu trữ rộng hơn, những đồ dùng cá nhân bạn sẽ không cần phải rời khỏi <​strong>​giường ngủ</​strong>​ để cất. ​ Không chỉ được dùng để cất vật dụng cá nhân mà tủ đầu giường còn được nhiều người tận dụng tối đa như một chiếc kệ sách mini để bạn giữ sách trước lúc ngủ. ​ Hay nó cũng có thể trở thành bàn đèn vô cùng xinh xắn giúp bạn thuận tiện hoạt động sinh hoạt mỗi ngày, thay thế cho chiếc đèn chính trong phòng. Nếu như ánh sáng đèn chính trong phòng phục vụ những nhu cầu chính, thì chiếc đèn ngủ đầu giường với ánh sáng vài nhẹ nhàng lại mang lại cho gia chủ một cảm giác thoải mái, thư thái trước giờ đi ngủ, tăng cảm giác lãng mạn cho không gian nơi đây, mà không cần đến bất cứ một vật trang trí cầu kỳ nào. Chính vì thế, mà chiếc tủ đầu giường lại có vai trò quan trọng đến như vậy. ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2375"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​02/​nhung-loi-ich-cua-tu-dau-giuong-khong-phai-ai-cung-biet.-2.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​394"​ />  Cuộc sống hiện đại, nhu cầu của mỗi người cũng khác nhau, do đó mà dạo quanh thị trường nội thất bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều các thiết kế <​strong>​tủ đầu giường đẹp</​strong>,​ mới lạ, hiện đại cho đến cá tính, sang trọng. Chúng được sản xuất từ nhiều loại chất liệu đa dạng từ tủ đầu giường làm từ gỗ tự nhiên, tủ đầu giường nhựa, thủy tinh cho đến các sản phẩm tủ đầu giường làm từ kim loại, cùng với mẫu mã phong phú, đa dạng 
 +Những lợi ích của tủ đầu giường không phải ai cũng biết </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site6009.txt · Last modified: 2018/12/20 02:12 (external edit)